22 mei 2020

Brief opening schoolgebouw vanaf 2 juni 2020


15 mei 2020

Brief werkwijze rond de overgang schooljaar 2019-2020 aan leerlingen en ouders


28 april 2020

Brief aan leerlingen en ouders


17 april 2020

Brief aan leerlingen en ouders


10 april 2020

Brief aan examenleerlingen en ouders  – aangepaste herkansingsregeling en slaag-zakregeling  


1 april 2020

Brief aan examenleerlingen en ouders – vervolg schoolexamens


26 maart 2020

Update brief aan leerlingen en ouders


24 maart 2020

Brief aan examenleerlingen en ouders – time-out schoolexamens


Op dit moment wordt er volop overleg gevoerd naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob van 11.30 uur vanochtend. Vanmiddag verwachten wij nadere mededelingen te kunnen doen.


De persconferentie van gisteravond heeft opnieuw voor veel onrust en onduidelijkheid gezorgd. Ook bij ons heeft deze verbazing en nieuwe zorg opgeroepen. Minister Grapperhaus bevestigde desgevraagd, dat de afspraken met betrekking tot de examens blijven gelden. Over het overleg met minister Slob, gisteren, zijn geen mededelingen gedaan, al hebben verschillende bonden en de VO-raad inmiddels hun mening wel gegeven. We verwachten vanmiddag een reactie van de minister en gaan ervan uit, dat hij dan ook meer duidelijkheid geeft over de Centrale Examens. Dat is voor de examenleerlingen van groot belang. In overleg met collega-scholen en bestuur hebben we besloten onze huidige werkwijze te handhaven, tot er nieuwe richtlijnen zijn.


22 maart 2020

Brief aan examenleerlingen en ouders – afronding van het examen


18 maart 2020

Brief aan examenleerlingen en ouders – schoolexamens


17 maart 2020

Brief aan leerlingen en ouders – thuisonderwijs


Handleiding thuisonderwijs leerlingen


16 maart 2020

Aanvulling op nadere maatregelen n.a.v. corona-virus dd 15 maart 2020.

Tweede brief schoolsluiting


15 maart 2020

In navolging van de landelijke richtlijnen geldt ook voor Mencia dat we in ieder geval tot en met 6 april geen lessen op school verzorgen. Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zijn hierover vandaag geïnformeerd. <Brief voorlopige sluiting scholen >
We houden iedereen per mail op de hoogte van de laatste stand van zaken.


12 maart 2020