PR en communicatie:

Beleid:
De werkgroep beleid volgt actuele ontwikkelingen en pakt signalen van ouders op die te maken hebben met beleidszaken. Deze worden besproken met schoolleiding en docenten. Onderwerpen die op dit moment de aandacht hebben zijn: het toetsbeleid, het mentoraat en een veilig, stimulerend leerklimaat.