Op Mencia vinden we het belangrijk om extra aandacht te geven aan leerlingen die dat nodig hebben om goede resultaten te halen. Daarnaast vinden we het ook noodzakelijk om te investeren in de excellent presterende en/of hoogbegaafde leerlingen. In 2012 is Mencia daarom gestart met een verrijkingsprogramma voor deze leerlingen.

Procedure
Als je gemiddeld heel goede cijfers haalt, kan je direct aan het begin van het schooljaar – of, in het geval van brugklasleerlingen, na de kerstvakantie – in aanmerking komen voor deelname aan het verrijkingsproject. Je wordt daarvoor benaderd door de talentcoördinator. In overleg met haar kies je zelf een onderwerp, dat past bij jouw eigen interesses en natuurlijk niet direct aansluit bij wat je toch wel in de lessen doet. Aan dat onderwerp ga je dan ongeveer 10 weken zelfstandig (of in een klein groepje) werken. De talentcoördinator begeleidt je daarbij. Je mag in die periode maximaal twee lesuren per week missen om aan je project te werken. Aan het eind ervan presenteer je je project tijdens een mentorles aan je klasgenoten of tijdens een bijeenkomst met andere deelnemers aan het verrijkingsproject.

Doel
Met dit verrijkingsprogramma hoopt Mencia maatwerk te leveren aan de excellente leerlingen van de school en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling en intrinsieke motivatie.

Talentcoördinatoren Mencia de Mendoza Lyceum

Mw. A. verhoeven (averhoeven@mencia.nl) – brugklassen

Mw. A. Zondervan (azondervan@mencia.nl) – klas 2/3