Op het Mencia vinden we het belangrijk om extra aandacht te geven aan leerlingen die meer capaciteiten hebben dan gemiddeld; de zogenoemde hoogbegaafde leerling. Daarnaast vinden we het noodzakelijk om te investeren in de excellent presterende leerlingen. De talentcoördinatoren houden zich hier op drie niveaus mee bezig.

1. Iedere hoogbegaafd aangemelde leerling wordt in klas 1 t/m 3 uitgenodigd voor denklessen. Deze vinden zes keer per jaar plaats, tijdens de reguliere lessen. Hierin komen verschillende zaken aan bod. Leren van en door elkaar, doordat je met ontwikkelingsgelijken bent; leren leren toegespitst op deze groep; zelfreflectie; wie ben ik en wat ben ik aan het doen?

2. Een leerling heeft tijd en ruimte voor extra uitdaging. Dan kom je in aanmerking voor deelname aan het verrijkingsproject. Cijfers zijn daarbij een uitgangspunt, maar geen verplichting. Het doel is extra motivatie voor de reguliere lessen. De mentor kan leerlingen aandragen bij de talentcoördinator. In overleg met hem/haar kiest de leerling een onderwerp dat past bij zijn/haar eigen interesses en natuurlijk niet direct aansluit bij wat hij toch wel in de lessen doet. Aan dat onderwerp wordt dan zelfstandig gewerkt. De leerling wordt hierin begeleidt. Hij mag in die periode maximaal twee lesuren per week missen om aan het project te werken. Aan het eind presenteren alle deelnemers hun project op een verrijkingsmarkt.

3. Individuele coaching van hoogbegaafde leerlingen. Soms haalt een leerling niet de resultaten die verwacht worden op basis van zijn/haar capaciteiten. Ook wel onderpresteren genoemd. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen: motivatie, niet weten hoe je je werk aanpakt of faalangst bijvoorbeeld. De talentcoördinator gaat individueel kijken wat er aan de hand is en werkt samen met de leerling naar een passende oplossing toe.

Doel
Met dit verrijkingsprogramma hoopt het Mencia maatwerk te kunnen leveren aan de excellente en/of hoogbegaafde leerlingen van de school en zo bij te dragen aan hun ontwikkeling en intrinsieke motivatie.

Talentcoördinatoren Mencia de Mendoza Lyceum

Mw. A. Verhoeven (averhoeven@mencia.nl)

Mw. A. Zondervan (azondervan@mencia.nl)